DISASTER RESILIENCE STARTS WITH ME

Throughout the country, we celebrate National Disaster Resilience Month the whole month of July with the theme, “Katatagan sa kalamidad ay makakamtan kapag sapat ang kaalaman sa kahandaan”. Just this year, this month’s long event was renamed from “National Disaster Consciousness Month” to “National Disaster Resilience Month”. This change comes …